Az ezredforduló utáni éveket a média elõszeretettel illeti a ‘Zûrzavar évtizede’  címmel, figyelmen kívül hagyva számos elismert történész véleményét miszerint a 2000 után bekövetkezõ felfordulás csak a ’80-as évek végén beinduló folyamatók következménye volt.

1992: A Szovjetúnió felbomlása után alakult FÁK Kelet-Európai államaiban
a  függetlenség visszanyerése a szélsõséges nacionalista mozgalmak
megerõsödését  eredményezte, melyek a központi kormány szociális és
gazdasági támogatás biztosító  igéretei ellenére megkísérelték a
kivállást. Ezek a FÁK szerte kirobbanó  katonai összecsapások okozta
feszültségek egyre növelték a belsõ elégedetlenséget,  teret engedve a
kemény-vonalas befolyásnak a hatalom legfelsõ köreiben.
1994: Irak proklamációja, miszerint rendelkezik atomfegyverekkel, kihívj a nyugati világ haragját és az ENSZ beleeggyezésével kezdetét veszi a Fallout hadmûvelet, melynek célja az iraki nukleáris arzenál megsemmísítése. A preciziós támadások során célt  tévesztett bombák hatalmas civil áldozatokat követelnek, melyek az olaj export befagysztásához és egy Nyugat elleni jihad kirobbanásához vezetnek. Az olaj hiánytól rettegõ amerikai  kormány Alaszkában jelentõsen növeli a kitermelést. Több baleset következtében komoly  károk érik a környezetet.
1995: A FÁK-ból terjedõ nacionalista eszmék ellepik Nyugat-Európát. Wales és Skócia  kilép az EK-ból, ahol virágzik a terrorizmus. A november 5 -én ülésezõ parlament   elleni IRA merénylet egész Európát megrendíti.
1997: A Nyugat katonai és gazdasági szorítása visszaállítja a Közép-Keleti békét, de az olajkútak jelentõs része megsemmisül. Globális olajválság veszi kezdetét, mely újabb Alaszkai fúrásokhoz és az atomenergia fokozott felhasználásához vezet. Egyre több környezetvédõ csoport szervez tûntetéseket és 700% -al növekszik az eco-terrorista akciók száma az 1996 -ban végrahajtottakhoz  épest.
1998: Az egyre növekvõ terrorizmus és nacionalista eszmék visszaszorítása érdekében  az USA, Nagy Brittannia és Németország koalíciós csapatokat küld a FÁK-ba. Feladatuk  a központi kormány támogatása a lázadó erõkkel szemben.
2000: Vereségek sorozata után a koalíciós erőket kivonják a FÁK területéről. Az olaj határidőügyletek lejárta és az alacsony USD yen átváltási árfolyam az április 16 -i ‘Pay Day’ ként ismert tőzsde krach-hoz vezet, mely vetekszik a ’30-as évek válságával. A állami pénzintézetek bezárnak, az FDIC hitelek törlesztése a csőd szélére sodorja a kormány. A Californiát sújtóföldrengés százezrek életét követeli. Tüntetések robbanak ki Los Angelesben mikor a kormány, anyagi helyzetére hivatkozva, megtagadja a  támogatást. California az unióból való kilépéssel fenyegetőzik és fegyveres ellenállásra szólít fel a kivezényelt szövetségi csapatok ellen.
2001: A Kongressusnak sikerül megbékíteni Californiát, de a kivetett új adók Texas  kilépéséhez vezetnek. Alaszka is kikiáltja függetlenségét és elzárja az olajvezetékeket, mire a Kongresszus elfogadja a katonai erők bevetését. Kanada viszont garantája Alaszka  védelmét támadás esetén. A konfliktus kiszélesedik és az USA, Kanada, Alaszka, OPEC és a FÁK résztvételével kirobban a Petro-háború. A harcok során Alaszka erdőségeinek java leég. A FÁK pedig megszűnik szuper-hatalom lenni.
2002:Környezetvédők megszálják a Yosemite Nemzeti Parkot, fegyveres konfliktusba kerülve  az üzemeltetőR.T. -vel. Ekkor alkalmaznak először legálisan zsoldosokat amerikai  földön. Az ezt követő Bloodmoney botrány kormányválságot idéz elő. Május 1 -én az IRS -t bízzák meg az adó hátralékok behajtásával. A szervezet erőszakos módszerei  véres tüntetéseket és Washington belvárosának leégését eredményezik.
2003:Texas példáját követve 14 Déli állam kiválik az Unióból. A szövetségi kormány semmibevéve szuverenitásukat további kísérleteket tesz az adók  behajtására. A multi-nacionális társaságok, Stockholm-ban kiadott deklarációja értelmében, nem tartoznak  elszámolási kötelezettséggel terrorista tevékenységet folytató államoknak. Az  Európai Közösség ellenlépéseinek kivédésére létrehozzák saját, zsoldosokból toborzott  védelmi egységeiket.
2005:Az amerikai elnök különleges hatalommal ruházza fel az IRS -t, a társaságok és kivált  államoktól valóadók behajtásának céljából. Az IRS igazgatója holland zsoldosokat bérel fel, New York -iakzen viseli ha beosztottként kell repülni,

Billy ‘PRIME TIME’ Parker: 24 évesen, főhadnagyi rendfokozattal szerelték le a  149 -es TFS -től ahol a 36 légi győzelme békebeli rekordnak számított. Különleges  érzéke van a légiharchoz és lobbanékony természete ellenére, a csapat megbízható tagja.

Lyle ‘BASELINE’ Richards: A 38 éves alezredes első bevetéseit a Desert Storm alatt repülte, a tűzkeresztségen pedig az 1994-es konfliktusban esett át. A FÁK-ot támogató, Bootstrap hadművelet alatt döbbent rá a hadsereg képmutató mivoltára és kezdeti lelkesedése elillant. Miután felettesei a hazafiságát is megkérdőjelezték,  egy tengernagy sem volt hajlandó hordozójára venni. Ekkor figyelt fel rá a már akkor is különcnek számító Stern parancsnok és megbízta egyik százada irányításával. A két ember között kialakuló barátság túlélte a Shiloh pusztulását és a Wildcat század megalapításának bonyodalmait.

Gwen ‘PHOENIX’ Forrester: Becenevét Nicaraguában a 256-os lövészektől kapta, mikor az áthatolhatatlannak tűnő légvédelmi tűzfüggöny ellenére, helikopterével sikeresen  kimentette az egység bekerített túlélőit. Bár hősiességéért kitünteték és századossá léptették elő, a későbbiekben éppen ez a rendhagyó, konvenciókat tagadó magatartása vezetett leszereléséhez. A megrögzött anarchisták kiszámíthatatlanságával rendelkező hölgy bármilyen feladatot képes teljesíteni.

Miguel ‘ZORRO’ Schraeder: Társai szerint a 2005 -ös Közép-Amerikai konfliktus veteránjának acélból vannak az idegei. Gyorsan és hatékonyan képes megsemmísíteni ellenséges  vadászokat és olyan ügyes a légiharcban a Sidewinderekkel, mint a legendás álarcos a kardjával. Saját bevallása szerint, “Ha rakétát indítok, hátra sem nézek, mert biztos hogy bukik a kolléga!”A latin temperamentumú pilóta ha nem repül, akkor a  gépek karbantartásával foglalkozik.

Janet ‘VIXEN’ Page: A Quebec repteri mellől származó lány az egyetlen aki nem rendelkezik katonai múlttal. Szépségét,mint fegyvert használva céljai elérésére már 18 évesen kvalifikált  pilóta. Három éven belül elismert zsoldossá vállt, aki a repülés mellet az ENSZ embargót kijátszva fegyver csempészett Kínába. Megalkuvást nem tűrő pilótaként ismerik  Istambul szerte, aki bármit megtesz a küldetés teljesítése érdekében. Túl ambiciózus, senkit és semmit nem kímél ha útjában áll. Éppen ezért nem lehet a hűségére számítani.

Jean-Paul Prideaux: A Sakálok parancsnoka, akit ambivalens érzelmek fűznek Sternhez.  Évfolyamtársak voltak az Annapolis-ban ahol barátok és kemény riválisok lettek. Második legjobbként végzett és egy Hawaii bázisra került. A nyugtalan természetű százados  azonban nem a parancsok teljesítésére született, így négy év után függetlenségre és pénzre éhesen szerelt le. Istambulban ismét összefut Stern-el és szerepet vállal a Vadmacskák megalapításában, de barátjának a profit rovására menő morális elvei távozásra késztetik. Kiválása után megalapítja a kimagaslóan jövedelmező Jackals századot mely még  Stern-ben is kételyeket ébreszt elvei felöl.

USD ÉS ARANY

Mint ahogy Virgil-től, a század pesszimista könyvelőjétől állandóan hallható,  valóban erre a két tárgyra van szükség a talponmaradás szempontjából. A zsoldosok bevetései teljesen más koncepció alapján folynak. Nem csak a szerződésben foglaltak  teljesítésére kell ügyelni, hanem arra is, hogy a felhasznált fegyverek mennyibe  kerülnek ! Vége a önfeledt pusztításnak. Az ideglenes básisok kialakítása is  komoly pénbe kerül, a bank pedig max. 15 gép elvesztésére térít némi biztosítási összeget, ezért érdemes figyelemmel kísérni a pénzügyi helyzetet (LEDGER). Önálló fegyver vásárlására csak egy bizonyos esemény után lesz lehetőség, ekkor viszont érdemes nagyobb tételben rendelni a prospektusból (CATALOG), hiszen ez jelentős árkedvezményeket jelent. Persze egy vadonat új F-16C vásárlása a kezdeti időszakban csak álom marad !

AZ AVIONIKA: Csalódást jelent, hogy 2011 ellenére az F-16 a ’80 -as évekre jellemző technológiai színvonalát képviseli, nélkülözve a második évezred utolsó évtizedében rendszerbe állított, a L-F fegyver célba juttatást megkönnyítő LANTIRN berendezést és Synthetic Aperture radart. Ebből pedig arra is lehet következtetni, hogy a rendelkezésre álló fegyverzet terén sem tapasztalható lényeges fejlődés.

A Head Up Display:

Mivel a pilótafülkében lévö néhány analóg műszer csak a díszítés funkcióját tölti be, minden repüléssel kapcsolatos információt a HUD -ról kell leolvasni, így nélkülözhetetlen a különböző kiírások ismerete. Az óramutató járásával ellentétes irányban haladva, a következő adatok olvashatók le: Pillanatnyi G terhelés, max. G terhelés, sebesség jelző skála, jelenlegi Mach érték, hajtómű folkozat (MIL/AFT), élesített fegyver lőtávolság jelző (IN RNG), élesített fegyvertípus,  fajta és mennyiség megjelölés, irányszöget jelző skála, INS ék, célpont közeledési  sebessége (C), célpont távolság (R), kijelölt nav. pont távolság (D), Felszín Feletti  Magasság (A), Tengerszint Feletti Magasságot jelző skála, FFM ék, fék, ívelőlap és  futómű állapot jelző.
A repülési sebesség két módon kerülhet megjelenítésre. Valós (T) érték esetén, a gépnek a föld felszínéhez viszonyított sebessége látható, így felszíni célpontok  támadása és leszállás esetén hasznos. A kalibrált (C) érték pedig az F-16 körül áramló levegősebességét jelzi, pontos információt szolgáltatva a gép pillanatnyi  manőverező képességéről.

HUD SZIMBOLÓGIÁK:

Az F-16 autómata IFF berendezéssel rendelkezik, így saját gép befogása esetén a kockában egy ‘X’ jelenik meg. A gyémántban lévő ‘X’ a befogott, de a HUD képernyőjén kívül eső ellenség repülési irányát mutatja. A jel eltűnése a radar befogás megszünését jelenti. Míg az AIM-9 (SRM) esetén a kockában villogó gyémánt jelzi hogy a keresőfej befogta a célt, az AIM-120 (MRM) a cél megjelölése után azonnal indítható. A nagy kör körül mozgó ék az F-16 -nak a célhoz viszonyított helyzetét jelzi. Közelharc (DGFT) módban a célzó körön lévő minden vonás kb.300m -et jelöl. A Vulcan max.hatásos lőtávolsága pedig 1800 m. CCRP módban az élesített bombákat két vízszíntes vonal megjelenése jelzi.

AZ APG-68:

Ez a múlt század ’80 -as éveiben rendszeresített, L-F (A-G) és L-L (A-A) módban működtethető radar még most is korszerűnek számít áttekinthetősége és könnyű kezelhetősége következtében. Légi célok követése MTT valamint STT üzemmódban történhet, ahol az előbbi az F-16 előtt lévő összes gépet, az utóbbi pedig a már MTT -ben tetszőlegesen befogott célt követi nyomon, feltüntetve repülési magasságát (ezer lábban) és irányát, sebességét és a géphez viszonyított pozicióját.  

TÖBB FUNKCIÓS KÉPERNYŐK (MFDs):

Ezeken a képernyőkőn tekinthetők meg a fegyverzetre, üzemanyagra és szerkezeti épségre vonatkozó jelzések, a radar L-L és L-F módban megjelenített adatai, a fedélzeti kamera által közvetített felvételek, valamint a kommunikációs rendszer üzenetei. Ez utóbbi segítségével tarthatjuk a kapcsolatot kötelékünk tagjaival és a bázissal. A fedélzeti kamera az általunk befogott és 3 mérföldnél közelebb tartózkodócélpontról továbbít nagyításban képet, mely DGFT, preciziós fegyver  célbajuttatás (IR) és felszíni támogatás esetén egyaránt hasznos, hiszen így könnyebb  azonosítani a csatatéren összekeveredett ellenséges és szövetséges járműveket.

A VESZELY JELZŐ (RAW SCOPE):

Ez a passzív érzékelő rendszer a TWI -hoz hasonlóan az elektromágneses sugárzást  kibocsájtó pontokat tünteti fel. A légi célpontokat egy háromszög jelöli, míg az alatta látható, 1-3 -ig terjedő pontok a gép fedélzeti radarja korszerűségének mértékét határozzák meg. Minden levegőben lévő L-L ill. F-L rakétát egy gyémánt  szimbolizál, függetlenül attól, hogy IV vagy aktív radar rávezetésű. A SAM tűzvezető radarokat egy négyzet és a rendszert azonosító szám (pl. SA-6 -nál ‘6’) jelzi, míg a csöves légvédelem eseténmegkülönböztethetők mozgó és fix helyzetű ütegek,  melyeket egy üres ill. középpontjában egy pontot tartalmazó kör jelöl.

OFFENZÍV TERHEK:

Bár az arzenál tartalma nem túl széleskörű, megtalálható benne az elvállalt feladatok  teljesítéséhez szükséges összes fegyvertípus. Az AMRAAM távoli célpontok ellen nagy találati pontossággal bír, viszont korlátozott manőverezőképessége miatt közelharcban  jobb elfelejteni. Ilyen helyzetekben a bármely szögből indítható AIM-9M az optimális fegyver, bár az elhárítás szempontjából ezt is minél közelebbről érdemes indítani. A hagyományos bombákat kétféleképpen, az ismert CCIP valamint CCRP (Continuously Computed Release Point) módon lehet célba juttatni, mely lényegesen pontosabb elődjénél, hiszen a leoldást a számítógép végzi. A cél és a két koncentrikus kör fedésbe hozása után aktiválható a rendszer mely a legkedvezőbb pillanatban, a két vízszintes vonal egybeolvadásánál oldja a bombákat. A preciziós, IIR rávezetésű fegyverek keresőfejei furcsa módon csak 3 mérföldön belül képesek befogni tárgyakat, így a pontos célmegjelölés, fokozódó rizikó tényezővel járó több rárepülést is  igényelhet. Az indítás a HUD -on a célra csúszó fonálkereszt és az IN RNG megjelenése  után, 500 láb feletti magasságban történhet.

RÁĐÍÓŰZENETEK:
REQUEST STATUS: Helyzetjelentés. BREAK FORMATION: Kötelékből kiválás. BUILD FORMATION: Kötelék újra felvétel. RETURN TO BASE: Vissza a bázisra. ATTACK TARGET: Cél támadása. HELP ME: Lődd ki mögülem ! MANTAIN SILENCE: Rádiótilalom   BREAK SILENCE: Rádióengedély

KONFIGURÁCIÓS PANEL:

Az SC egy átfogó opciós interfésszel rendelkezik, melyel a szimuláció vizuális,  audió és repülési paraméterei izlés és hardware szerint alakíthatók. A pilótafülkéből aktiválható képernyő al-menüi közül hármat érdemes megvizsgálni.

Részletesség (DETAIL): A program, a gép sebessége alapján autómatikusan beállítja az általa optimálisnak  vélt szintet, mely a terepre (TERRAIN) és a tárgyakra (OBJECTS) vonatkozik: A francia feltalálójáról GOURAUD -nak nevezett módszer a 3D -s környezet valószerű árnyékolását teszi lehetővé, az egymástól élesen elütő felszínek egyenletes egybeolvadása  is definiálható (TRANSITION) és a látótávolság mértéke (HAZING) is változtatható.  Megjeleníthetők a terepet tarkítőnövények és sziklák (INTEREST), folyók (RIVERS),  az eltérő színű vetési területek (FIELDS), nagyobb lélekszámú települések (CITIES) és  repülőterek (RUNWAYS), valamint meghatározható a gépek és járművek terepszínezése  (TEXTURE) és kidolgozottsági szintje (HI-LO) is.

Külső nézetek (CAMERAS):

Ez az opció inkább látványos mint hasznos, hiszen a gyakori szemszög váltások  megzavarhatják a pilóta tájékozódó képességét, valamint korlátozzák az esélyeit a  kialakultkonfliktusban mely fatális következményekkeljárhat. AUTO SWITCHING esetén a  kép azonnal visszalép a pilótafülkébe, ha a gépet találatok érik, vagy ha az F-16 jó  eséllyel pályázik a földbe csapódásra. A kioldott fegyver követés (WEAPON CAMERA) és  az ‘áldozat nézet’ (VICTIM VIEW) kiválasztása esetén felszállás után autómatikusan  aktiválódnak ezek a funkciók. Ezen kívül definiálható a képernyő nagysága (WINDOW SIZE)  és föld felszín megjelenítése a fedélzeti kamera MFD -én (TERRAIN IN GUN CAMERA).

Pilótafülke (COCKPIT):

Egyéni kívánalom szerint a következő valós és nem létező avionikával lehet felszerelni az F-16 -ost. LADDER: Emelkedés ill. sűlyedés szögé jelző skála megjelenítése a HUD -on. TAPES: A sebességet és tenger feletti magasságot mutató skálák megjelenítése a HUD -on. AUTO TARGETING: Legközelebbi célpont önállócélbefogása. 360° LOCK: A fegyver keresőfeje  akkor is követi a célt, ha az már kitért az érzékelési szögéből. SMART TARGETING:  Lehetetlenné válik saját gépeink befogása és lelövése. SUN GLA RE: Megszűnik a Nap elvakító  hatása. G EFFECTS: Nincs kábulat magas – és + G terhelés esetén. SMART RADAR: A berendezés különbséget tesz saját, semleges, ellenséges és zuhanó légi célpont között, teli háromszöggel, ponttal illetve kockával jelölve őket. A lelőtt gépeket az eredeti szimbólum körvonalai jelzik. 360° RADAR: A berendezés körkörösen pásztáz az F-16 körül. SMART RAW SCOPE: A TWI minden radar sugárzást kibocsájtó objektumot jelez, függetlenül az elektromágneses sugarak irányától.

MEMÓRIA KÖVETELMÉNYEK:

 A program optimális futtatásához 8 MB memória szükségeltetik, melyből 4 -et a játék, legalább 2-őt pedig a disk-cache kíván. Az alap feltételként megjelölt  4 MB memória esetén 2.5 MB EMS ajánlott, hiszen 2.5 MB alatt a zene, 2.3 ill. 2.2 MB -nál kevesebb EMS -nél a digi szövegek és a domborzat szűnik meg. 2.1 MB EMS alatt a SC nem fut. Installáláskor a szimuláció kb. 35 MB helyet foglal el a HD -n, de ez 42 MB -re is ugorhat, ha a Speech Pack-ra is szükség van.

MEGJEGYZÉS:

Az Origin csapatának két és fél éves szenvedése nem volt hiába, hiszen az SC minden túlzás nélkül mérföldkő szimulációk világában. A fantasztikus grafika  és hang FX -ek mellett, külön elismerést érdemel a bevetéseket összekötő, fordulatokban gazdag történet, melynek köszönhetően szinte lehetetlen elszakadni a gép mellől. Bár van egy-két negatívuma, a szim-rajongók végre egy olyan  programmal repkedhetnek, melyre eddig csak egy üveg jó Finlandia benyakalása után, mámoros pillanataikban mertek gondolni.

STRIKE COMMANDER billentyűzet funkciók:
F1 : Fülkéből előre 12′ órában
F2 : Hátulnézet kívülről
F3 : Fülkéből balra 9′ órában
F4 : Fülkéből jobbra 3′ órában
F5 : Fülkéből hátra 6′ órában
F6 : Repülőgépek kívülről
Ctrl + F6 : Felszíni tárgyak kívülről
F7 : Normál / inverz taktikai nézet
F8 : Fotó géppuska (MFD)
F9 : Sérült célpont bemutatás ki / be  
F10 : Kioldott fegyver követés ki / be
1 – 5 : ‘száraz’ teljesítmény 20% -onkénti növelése
6 – 0 : Utánégetés fokozatai, 20%
W : Következő fegyver
T : Legközelebbi célpont befogása
R : Radar üzemmód beállítás
A : Robotpilóta be / kikapcsolás
S : Calibrált / valós sebesség
D : Állapot- és üzemanyag mutatók
F : Ívelőlapok kieresztése / bevonása  
G : Közelharc (Dgft) üzemmód be / kikapcsolás
K : Egy célpont követése L-L radar üzemmódban
L : Futómű kieresztés / behúzás
Y : Kiválasztott célpont vizuális követése
C : Kommunikációs rendszerek (MFD)
B : Féklapok, kerékfék  ki / be
N : Navigációs térkép
~ : Hajtómű leállítás
+ ; – : Gázkar
; : Dipól fólia
, : Termik gömb
<, ; >. : Lábkormány
[ ; ] : Radar felbontás + 3D nagyítás / kicsinyítés
Space : Élesített fegyver kioldása
Tab : 6× pillanatnyi idő gyorsítás
Shift + Tab : 2-4× folyamatos idő gyorsítás
Shift + W : Kiválasztott fegyver vészleoldása
Shift + T : Következő legközelebbi célpont befogás
Ctrl + W : Összes L-F fegyverzet vészleoldása
Ctrl + E : Katapultálás
Ctrl + T : Célpont befogás megszüntetése
Alt + W : Külső fegyver terhelés
Alt + O : Konfigurációs panel
Alt + P : Pause
Alt + S : Hang FX ki / bekapcsolás
Alt + J : Joystick rekalibrálás
Alt + X : Kilépés DOS -ba
Alt + M : Zene ki / bekapcsolás
CRSR billyentyűk : körbetekintés a fülkéből