Szinte természetes manapság, hogy egy sikeres film alapján előbb vagy utóbb valamilyen játékot is kiadnak. Oliver Stone korszakalkotónak nem mondható és a közönséget is megosztó munkájának megjelenését követően viszonylag rövid idő elteltével jelent meg jelen cikk tárgya is. Sajnos, ahogy az lenni szokott, egy nem túlságosan eredeti – mondhatnám azt is, hogy középszerű – játék az Alexander, amelyen egyértelműen látszik, hogy egy átlagos programot a film sikerével próbálnak eladni. Látszik ez például azon, hogy a játékban lévő filmbejátszások egy az egyben a filmből lettek átvéve, és még az extrák (Vangelis videó) is a mozihoz kötődnek.

Maga a program egyébként egy átlagos valós idejű stratégia, építkezéssel, egységfejlesztéssel és négy különböző nemzettel. A játék erősen hasonlít az annak idején eléggé sikeres Cossacks-ra, ő pedig – valljuk be őszintén – azért napjainkra már igencsak elavult. Persze ennek előnye is van – a gépigény ugyanis ennek következhetően talán alacsonyabb az átlagnál. A játék kezelése egyszerű, úgyhogy ennek ismertetése helyett vágjunk is bele a küldetésekbe!
Alexander the Great campaign
Taming Macedonia: Induló csapatunkkal siessünk jobbra, a parasztok megsegítésére. Miután a garázdákat levertük, irány felfelé, a városalapításra alkalmas tisztásra. Odafelé újabb csapat állja utunkat – a fennsíkon lévő íjászokat saját dárdásainkkal, míg a többieket gyalogosainkkal intézzük el. A síkságot elérve építsük fel a rendelkezésre álló épületeket, majd a barakkból kezdjünk el folyamatosan katonákat, míg a Trade Centerből íjászokat termelni. Amint megvan egy nagyobb sereg (50-100 fő), egymás után rohanjuk le a két ellenséges várost: a cél a helyőrségek valamint a katonai épületek lerombolása (ebben az íjászok a nyerők). Ha ez megvan, nyertünk is.
Battle of Chaeronea: Egyszerű küldetés, gyártás és építkezés nélkül. Seregünkkel rohanjuk meg az ellenséges balszárnyat, majd amint üzenetet kapunk az athéni táborról, támadjuk meg azt. Ha az ottani védőket elintéztük, simán nyerünk.
Assassination of Philip: A párbeszédek után induló csapatunkkal induljunk meg a térképen jelölt két tábor felé. Útközben kisebb ellenséges csapatok fognak folyamatosan zaklatni, ezeket csapjuk le, de ne kergetőzzünk velük – van még néhány tábor a térképen, ahol folyamatosan újratermelődnek ezek a csapatok. A két célpont elintézése után térjünk vissza a városba, új feladatunk a tengeren a kalózok elintézése. A pénzünkből építsünk 1-2 gályát, majd kis flottánkkal irány felfelé a térképen jelzett célpontig. Egyesével semmisítsük meg az ellenséges hajókat, ha megvagyunk, utolsó feladatunk eljutni Alexanderral a zsoldosok táboráig. Ha van még pénzünk, fogadjunk fel pár katonát a városban, aztán irány a zsoldostábor. Odafelé több sereg is utunkat állja – a legegyszerűbb, ha harc helyett Alexanderrel egymagában felvágtatunk a táborig – csak ügyeljünk rá, hogy ne keveredjen verekedésbe.
Campaign against Troy: Célunk a térkép bal alsó sarkában lévő templom elérése, ehhez csak az úton kell végigmennünk (a térképen jelölt pontokon szerezhetünk némi utánpótlást). A térkép felső részén, nagyjából középtájt lévő pontot feltétlenül látogassuk meg, itt ugyanis egy csapat doki csatlakozik hozzánk, akik rendkívül hasznosak. A templomot elérve és az ott lévő őrséget leverve nincs más dolgunk, mint visszagyalogolni az indulóhelyre (elég, ha csak a hősökkel érünk vissza, de természetesen a hazaúton találkozunk egy rakat ellenséges csapattal, tehát saját seregünktől ne nagyon szakadjunk le).
Battle of Granicus: A perzsák elleni első nagy csatában a cél az áttörés, nem az összes egység megsemmisítése. Ezért húzzuk összébb az egységeinket, középre összpontosítva az erőt, majd indítsunk frontális rohamot. Amint sikerült az áttörés, rendezzük megint középre a csapatokat – az esetleg jobb oldalon még harcoló egységeket hozzuk vissza vagy hagyjuk magukra –, ne foglalkozzunk a szélen lévő perzsákkal. Miután az ellenséges vezér hátrébb vonult, hozzuk előre a dárdásokat, majd indítsunk megint támadást. A ránk rontó lovasság könnyű préda a falanxoknak, ráadásul van rengeteg parittyásunk is, akik hátulról nyugodtan pusztíthatnak. Hamarosan megtörik az ellenfél és menekülni kezd, ezzel a győzelem a miénk.
Gordian knot: A gordiuszi csomó megoldásához el kell jutnunk a térkép balfelső részén lévő templomhoz. Természetesen – ismerve a játék tervezőit – ehhez be kell járnunk az egész térképet. Induljunk el jobbra, majd a térkép jobb oldalát elérve haladjunk felfelé, majd vissza balra. Útközben sok ellenséges egységgel találkozunk, de ezek jóval gyengébbek, mint a mi induló csapatunk – ráadásul durván az út felénél két osztag falanx, illetve (ha kiszabadítjuk) két dárdás csapat is jön erősítésként. Emiatt a pálya inkább csak hosszú, mintsem nehéz.
Combat of Issus: A csata első felében a perzsák támadnak, nekünk nincs más dolgunk, mint a védekezés. Szétszórt csapatainkat azonnal vonjuk össze két nagy osztagba, egy-egy hős mellé. Ha így összpontosítjuk erőinket, a minden irányból, ám szétszórtan támadó perzsa csapatokkal szemben mindig helyi erőfölényünk lesz, így veszteségeink sokkal alacsonyabbak lesznek. A lovassággal az íjászokat kergessük. A perzsa támadás hamar kifullad, ekkor szedjük össze erőinket, majd középen induljunk meg felfelé. Célunk a tábor elfoglalása legyen, itt sem kell mindenkit elintéznünk. Ha a tábor körül elintézzük az összes őrt, a győzelem a miénk.
Siege of Tyre: Az eddigiekhez képest ez már egy komolyabb küldetés. Tirosz elfoglalásához először egy töltést kell építenünk a szigetre, majd át kell küzdeni magunkat a sziget felső részén lévő palotához. Hogy a hátunk biztonságban legyen, elsőként intézzük el az ellenséges táborokat, melyek a mi partunkon vannak, és folyamatosan ontják magukból a katonákat. Alexanderrel és embereivel induljunk meg lefelé (itt három tábor van), míg a másik vezérrel (Crateros) és csapatával menjünk felfelé, a 4. táborhoz. Közben a parasztokkal gyorsan húzzunk fel egy barakkot, és termeljünk 20-25 nagy pajzsos harcost, hogy az esetleg előbukkanó ellenséges katonákat lerendezzék. A táborok megsemmisítéséhez az összes sátrat el kell pusztítani. Ha megvagyunk, nincs már veszély, nyugodtan fejlesszük fel a városunkat, majd lassacskán kezdjük meg a töltés építését (rendeljünk oda minimum 4-5 parasztot). Idővel flottánk is beér, ezekkel intézzük el az ellenséges gályákat. Mivel a töltésen hajókkal nem tudunk átkelni, építsünk egy hajógyárat a töltés felett, majd ott is építsünk pár hajót. Ezekkel Tirosz part menti tornyait rizikó nélkül lerombolhatjuk, ami sokkal könnyebbé teszi a város bevételét. Ha elkészült a töltés, 6-8 katapulttal és rengeteg harcossal induljunk meg. A cél a palota megközelítése. Legjobb, ha a hajók közelében maradva, a part mentén próbálunk feljutni – itt legalább nem vesz körbe az ellenség, és a hajók kegyetlen pusztítást tudnak véghezvinni soraikban.
Construction of Alexandria: Ezen a pályán egy kisebb perzsa erődöt és egy várost kell megsemmisítenünk. Rögtön kezdjünk építkezésbe és gyártsunk 4-5 katapultot. Ezekkel, és az induló csapatainkkal induljunk el az első célpont felé. Lőjük szét a tornyokat, majd rohanjuk le a helyőrséget – ez nem nehéz. Annál problémásabb a város elfoglalása, mivel a gép épít és termel, mint az őrült. Dárdásokkal és katapultokkal operáljunk, a csúzlikkal lőjük szét a tornyokat és épületeket, míg a dárdásokkal védekező módban maradva, verjük vissza a ránk támadó perzsákat. Különösebb trükk nincsen: a gép nem támad, csak reagál a mi csapásainkra, így saját tempónkban ledarálhatjuk a védőket (városunkat nem is kell védeni, senki nem támad rá).
Oracle of Ammon: A küldetésben semmi különös trükk nincsen; az út nagyrészt egyirányú, maximum néhány kisebb kitérőt tehetünk, hogy némi utánpótlást kapjunk (bár erre nagy szükség nincsen). Sőt, kis szerencsével és ügyességgel harc nélkül is eljuthatunk a célig – csak Alexanderrel, védekező módban vágtassunk, és kerüljük ki a lassabb őrjáratokat.
Battle at Gaugamela: Alexander harmadik összecsapása a perzsa királlyal viszonylag sima ügy, inkább csak a gépünknek fog nehézséget okozni a rengeteg egység megjelenítése. A cél egyszerű: megtörni a perzsa haderőt. Állítsunk minden egységet agresszív módba, majd nyílegyenesen támadjunk a térképen jelölt pont felé – minden irányból. Elsőként a hátul lévő közelharci egységeket indítsuk, majd közvetlenül mögöttük a parittyásokat s dárdásokat. A hősöket inkább hagyjuk ki a buliból, nehogy véletlenül meghaljanak és ezért veszítsük el a csatát. Amint középen áttörtünk, válasszuk ketté a sereget, és göngyölítsük fel a perzsa haderő szárnyait. Ekkorra már szinte biztos a győzelem – hamarosan (nekem 5 percbe tellett) az ellenfél megtörik és már készen is vagyunk.
Pursuit of Besus: Rövid, ám intenzív pálya, mivel egyszerre két dologra kell figyelnünk. Alul a gyalogságot agresszív módban indítsuk lefelé (hogy lekössék az ellent), míg Alexandert és a lovasokat küldjük passzív módban a menekülő Bessus után (kerüljük ki az utunkba kerülő csapatokat, csak az ellenséges vezérre koncentráljunk). Fölül Parmenión vezetésével folyamatosan legyünk a szekerek előtt – ezeket védeni kell, amíg eljutnak az úton a térkép jobb oldalára. Egységeink ugyan erősebbek, de az ellenség számbeli fölényben van, és igyekszik leverni a szekereket. Ezért mindig legyen legalább egy csapatunk a karaván elején. Ne az ellenség megsemmisítésére összpontosítsunk, a szekereket védjük! Használjuk ki Parmenión gyógyító erejét, és a szünetekben regeneráljuk embereinket. Alul Alexanderrel Bessus megölése után menjünk tovább az úton, és keressünk egy nyugodt helyet. Vele ugyanis nem kell eljutni a szekerekhez (bár a feladatlista azt mondja), így teljes figyelmünket a karaván védelmére fordíthatjuk. Amint a karaván elért a táborig, meg is nyertük a pályát.
Dirta, Aron, Taxil: Viszonylag hosszú küldetés, ráadásul az ellenfél három városa folyamatosan termeli a katonákat, akik ostrom alatt fognak tartani. Az indulóhelyen kezdjünk intenzív építkezésbe, seregünket pedig osszuk két részre, és küldjük a felfelé, illetve jobbra vezető úton a folyók partjához. Ebből a két irányból jön ugyanis a folyamatos, de szerencsére nem összehangolt támadás. Azért érdemes a folyópartokon beállni védekezni, mert itt a gép nem tud kikerülni; ha a városunk közelében védekeznénk, akkor sokkal nagyobb területen kéne szétszórni csapatainkat. Ügyeljünk arra, hogy egyelőre a folyón ne keljünk át, ott ugyanis elég komoly erők találhatóak. Erősödjünk meg, és ha már van 3-400-as nagyságrendű seregünk meg katapultjaink, akkor kezdjük meg a lassú, ám folyamatos előrenyomulást. Természetesen az egységek termelésével ne álljunk le, 3-4 barakk folyamatosan nyomja a peltast és sarisofor egységeket. Számítsunk rá, hogy a városokat nagyon erősen védik: amint megközelítjük, rengeteg csapat kerül elő, szinte a semmiből. Jó, ha Alexander az ostromlók mögött van, nehogy megtörjön a moráljuk. A városok bevételéhez csupán a katonai épületeiket kell lerombolni – ekkor automatikusan semlegessé válnak.
Battle at Hydaspes: Ismét egy rövid, hentelős küldetés. Alexander seregével induljunk meg a térképen jelölt célpont felé, és söpörjük el az indiaiak jobb szárnyát. Ekkor megkapjuk a felső részen lévő sereg irányítását is. Velük és Alexander csapatával két irányból támadjuk az indiai fősereget. Az indiaiak megtörnek, és már jöhet a következő pálya!
The end of the world: Feladatunk legalább 1 málhás szamár eljuttatása a térkép bal oldalán lévő Perszepoliszba. A szamarakat nem irányíthatjuk, bizonyos feladatok elvégzésekor automatikusan mozognak – viszont ezt érdemes kihasználni, azaz először tisztára söpörni az utat, majd csak aztán kiváltani a karavánok elindításához szükséges eseményt. Kezdésnek építsünk ki egy erős gazdasággal rendelkező várost, és álljunk be védekezni. Az ellenség három irányból jön (a folyó bal partján balról, a vasbánya felől, illetve lentről, valamint a folyó jobb partján, alulról). Ne várjuk be, hogy a gép támadjon – fogjunk egy sarisofor / hypospis / peltast csapatot, és Alexander segítségével semmisítsük meg a balra vezető út végén lévő tábort, majd a városunktól lefelé, a hegyek között lévőt is. Ezzel városunk tökéletes biztonságban lesz, és csak a folyó jobb partján kell levernünk a néha beszállingózó íjászokat – ide amint lehet, hozzunk egy osztag peltastot, majd egy trierét, azok a már ott lévő falanxot kiegészítve elintézik a dolgot.
Ezután nincs más dolgunk, mint megerősödni. Építsünk 6-7 trirerét, majd ezekkel lefelé induljunk el, és tisztítsuk meg a folyót az ellenséges hajóktól, valamint a part menti ellenséges csapatoktól. A térkép alját elérve haladjunk tovább balra, és semmisítsük meg az ottlévő hajókat is. Csak ekkor építsük meg a feladatban szereplő öt tutajt, kettőbe beszállnak a teherhordók, a többibe meg pakoljunk seregeket. Az 5. tutaj elkészültekor a teherhordók hajói elindulnak lefelé – szerencsére itt már nincs ellenállás. A térképen szereplő új célpont a kalózbázis – remélhetőleg már ez is a múlté. Mivel a térképen keresztben egy áthatolhatatlan hegység húzódik, seregünket tutajokon vigyük a partraszállás helyére, ide érdemes egy-egy barakkot, lovardát és templomot is építeni, és helyben termelni az utánpótlást. A feladat kiírásától eltérően nem kell mindenkit lehozni a folytatáshoz: ha a három vezérünk itt van, jön a következő fázis. Egyelőre Alexandert ne hozzuk le, hanem egy nagy sereget indítsunk meg a balra / felfelé vezető úton. Takarítsuk el az ellenséget, és ekkor hozzuk három hősünket a térképen jelölt pontra. Ezután a teherhordók automatikusan elindulnak (kétfelé válva) a végső célpont, a város felé. Legyen a közelben seregünk, mert előfordulhat, hogy a szárazföldön megjelenik 1-2 gyenge csapat, de ettől eltekintve csak türelmesnek kell lennünk, míg a karaván eljut a célig. Ezzel a Sándor kampányt ki is végeztük!
Persian Campaign
Battle at Gaugamela: Ötperces küldetés – minden csapatunkat agresszív módban indítsuk meg Alexander tábora felé (a térképen jelölve). Középen és jobb oldalon könnyen áttörünk, a bal oldalon viszont a görögök erősebbek. Ne törődjünk velük, hanem akivel csak tudjuk, támadjuk a tábort. A fősereg mögött még van egy kisebb csapat útban, de ezt lesöpörni sem nagy ügy. Ha sikerül a tábor védőit elintéznünk, már győztünk is.
Pursuit of Alexander: Bár a pályán több település is meg van jelölve, mint elfoglalandó célpont, a küldetést akkor is megnyerjük, ha csak a térkép jobb felső részén lévő várost foglaljuk el. Ehhez viszont jó sok katonára van szükség, mert ott kezdettől fogva három barakk termeli a görög falanxokat, amelyek erősebbek, mint a mi gyalogságunk (legalább 6-700 immortal kell a sikerhez). Saját városunkat nem kell túlságosan védeni – mindössze szórványosan és csak jobbról érkezik gyenge támadás, amelyhez elég egy kisebb csapatot itt állomásoztatnunk. A győzelem akkor a miénk, ha leromboljuk Gordius városában a barakkokat, és hősünket a városba visszük.
Build Fleet: Elég hosszú küldetés, és mivel katonákat nem képezhetünk ki, legyünk óvatosak! Induló seregünket rendezzük egy nagy kupacba, és lassan óvatoskodjunk előre a város felé. Katapultjainkra különösen vigyázzunk, ezeket tartsuk mindig hátul, biztonságban. A várost megközelítve egyesével rohanjuk le az ott lévő csapatokat – vigyázzunk, a városfalak előtt őrtornyok vannak. Ezeket messziről intézzük el katapultjainkkal. Miután az elővédet elintéztük, a térkép alján közelítsük meg a falakat és romboljuk szét őket. Óvatosan haladjunk befelé a város szívébe, de seregünket tartsuk egyben: ugyanis amint megközelítjük a központot a környező épületekből mindenfelől ellenséges csapatok ütnek rajtunk (hősünket épp ezért ne is hozzuk be a városba). Ha seregünk egy csomóban van, veszteségeink viszonylag alacsonyak lesznek. Ha elértük a célpontot, a város megadja magát – most következik a küldetés második fele: meglévő nyersanyagainkból (termelni nem tudunk) építsünk 4 trierét, a maradékból pedig annyi szállítóhajót, ami a teljes seregünknek elég. Csatahajóinkkal tisztítsuk meg a tengert az ellenségtől, majd óvatosan derítsük fel a partvonalat: minden őrtornyot szedjünk szét az új célterület körül. Ügyeljünk rá, hogy a tornyok mellett 1-1 katapult is van. Ezután menjünk a parthoz egészen közel, és a látótérbe kerülő ellenséges osztagokat is kínáljuk meg görögtűzzel. Ha már semmi veszélyt nem látunk, seregünkkel egyszerre szálljunk partra. Verjük le a ránk rontó tömegeket (a hajók sokat segíthetnek ebben), majd ha elül a csatazaj, hőseinkkel vonuljunk a térképen jelölt pontra a győzelemhez.
Capture of Greece: Kétszeres össznépi gyomrozásban lesz részünk ezen a pályán. A két seregünkben lévő csapatokat összpontosítsuk egy-egy nagy kupacba, és induljunk meg a lázadók (traitors) táborai felé. Daráljuk le őket. Ezután Darius indulási helyén vonjuk össze az egész seregünket egyetlen nagy harccsoportba, és irány Théba. A városfalakig egy nagy görög csapatot kell levernünk, majd katapultokkal bontsuk le a várfalakat. Végül egyetlen végső rohammal vegyük be a várost!
Storm of Pella: Az utolsó perzsa küldetés elég könnyű, főleg ahhoz képest, hogy Alexander erődjét kell bevenni. Induló flottánkkal tisztítsuk meg az utat a térképen jelölt pontig, majd hozzuk át ide seregünket – a partraszállást semmi sem akadályozza. Ezután kezdjünk intenzíven építkezni. Aggódni nem kell, csak jelentéktelen erők támadnak. Amint van egy 4-500-as haderőnk, kezdjük meg az előrenyomulást, nyílegyenesen a citadellába. Legyenek rendesen ostromeszközeink, odabenn sok fal és torony vár, viszont viszonylag kevés harcos. A győzelem akkor a miénk, ha a belső várban az összes ellenséges katonát elintéztük.
Indian campaign
Preparing defenses: Feladatunk viszonylag egyszerű: csak fel kell tartani a rohamozó görögöket mindaddig, amíg barakkjaink elegendő harci elefántot termelnek. Mivel a kiképzés automatikus, ezzel nem kell törődnünk, és bár a pályán három várost kell védenünk, egyszerre mindig csak egy aktív. Sok variáció nincsen: az irányításunk alatt lévő csapatokat vonjuk egy kupacba, és reménykedjünk. Az első város biztosan elesik, emiatt ne fájjon a fejünk. A második városnál miután először visszaverjük a görögöket, vonjuk le csapatainkat a hídhoz – hajlamos ugyanis pár egység minket megkerülve átlógni, és akkor végünk. Egyébként, ha jók vagyunk, akkor még mielőtt a második város elesik, meglesz a szükséges mennyiségű elefánt és győzünk.
Battle at Hydaspes: Ez a pálya már rutinból fog menni. Először a jobb oldali csapat lesz irányításunk alatt – vonjuk a katonákat egy csomóba, aztán neki az ellennek. Ugyanezt tegyük a bal oldalon is. Csak akkor bukjuk el a küldetést, ha valamelyik hős meghal, ezért őket hagyjuk hátul, egy biztonságos helyen.
Storm of Samarkand: Két erődöt és Samarkand városát kell bevennünk – persze a rutinos játékos már tudja, hogy a város bevétele is elegendő a győzelemhez. Építkezni ugyan nem tudunk, de termelni és fejleszteni – ameddig van nyersanyagunk – azt lehet. Én magam a fegyverzetet fejlesztettem és elefántokat képeztem, bár mire elkészült egy rohamra elegendő mennyiség, már győztem is. Vonjuk össze a síkságon lévő csapatainkat egy nagy osztagba – a városba maximum 4 csapatot hagyjunk a kóborló görögök orrbaverésére. Ezután rohanjuk le a térkép bal felső sarka felé lévő erődöt, ha már úgyis útba esik. Csapatainkat tartsuk egy csomóba, akkor nem lehet gond. A lándzsások foglalkozzanak a katonákkal, az íjászokkal kapjuk szét a tornyokat és a barakkokat, valamint az ostromgép-gyártó épületeket. Ezután vonjuk össze a szétszórt egységeket, és irány nyílegyenesen Samarkand – csak az utunkba eső tornyokkal és csapatokkal foglakozzunk. Az erődhöz képest a várost elég kevesen védik – pár osztag és 4-5 torony, falak nélkül – ezért a győzelem nem lehet kérdéses.
Last Barrier: A küldetés első felében egymás után négy karavánt kell elfoglalnunk. A rendelkezésre álló három lovascsapat több mint elegendő a feladathoz. Várjuk meg, amíg a karavánok kiérnek a városfalak közül, és picit leszakadnak a kíséretüktől, majd rohanjuk le őket. Csak a szamarakra összpontosítsunk – ha elpusztultak, szakadjunk le az ellenségtől. Az utakon kóricáló csapatokat kerüljük ki, velük nem kell elbánnunk. Amint megvan mind a négy karaván, a teljes indiai sereg az irányításunk alá kerül. A cél egyszerű: bemenni a városba és elintézni minden csapatot. A gép elég passzív, gyakorlatilag nem is termel, ezért könnyű legyőzni.
Storm of Babylon: Ugyan végre ezen a pályán lehet építkezni is, a rendelkezésre álló hadsereg több mint elegendő a feladat elvégzéséhez, azaz Babilon háromszoros védővonalának áttöréséhez. Ehhez nem kell mást tenni, mint seregünket egy csapatba gyűjteni, és megindulni mondjuk a legközelebbi célpont felé (jobb oldalt, majd egyre tovább és tovább, ahogy új célpontokat kapunk). Az induló katapultokat használjuk a várfalak áttöréséhez, illetve a tornyok leszedéséhez. Ne álljunk meg, csak maximum annyit, amíg egybe rendezzük a csapatainkat, aztán már nyomulhatunk is tovább. Függetlenül az előrehaladásunktól, kezdetben a gép is fog támadni, ezért célszerű némi sereget az induló településnél hagyni, illetve felhúzni 1-2 barakkot meg nyersanyagtermelő helyet, és kiállítani egy kisebb helyőrséget. Persze aki nagy kihívást akar, az várhat is egy kicsit – Babilon ugyanis dugig van laktanyákkal, amelyek ontják a seregeket.
SzabFer
Tudtad-e:
A játékban az indiai / perzsa / egyiptomi kampányhoz először Nagy Sándor sztoriját kell végigvinni.
A hősök maguk körül pozitív hatást fejtenek ki a katonákra, és javítják a morált is.
Ha egy csapat morálja túlságosan leromlik, akkor megfutamodik a harcból.
Nagy Sándor serege 8 év alatt több mint 24 ezer kilométert tört előre.
Nagy Sándor sikerének titka
Sok történész szerint Sándor – anyja Olümpiász hatására – félig meddig isteni eredetűnek tekintette magát, és úgy érezte, legalább akkora hőstetteket kell véghez vinnie, mint Akhilleusznak. Apja halálakor végeredményben erre meg is kapta a lehetőséget, hiszen II. Philipposz már régóta tervezte a Perzsa birodalom elleni hadjáratot. Mivel I. Xerxész ie. 480-ban lerombolta Athént, a görögök égtek a vágytól, hogy ezért revansot vegyenek – ez szintén kezére játszott Alexandernek. Katonai sikereit azonban főképp kitűnően kiképzett hadseregének köszönheti, amely ebben a tekintetben messze felette állt az akkori korszak szedett-vedett zsoldoshadseregeinek, ráadásul katonasága a végletekig hű volt vezéréhez. A makedón sereg fő ereje a falanx volt, amely bár nehezen manőverezett, abban az időben áttörhetetlennek tűnt. A lovassággal együttműködve Sándor ezeket a csapatokat az „üllő és kalapács” taktikáját alkalmazva vezette harcba – sikereire jellemző, hogy például Gaugamélánál 47 ezer fős seregével győzte le a perzsák 250 ezres hadát.
Mi történt a vezér halála után?
Nagy Sándor még 33 éves sem volt, amikor váratlan betegség miatt (bár egyes történészek nem természetes betegséget említenek okként) ie. 323-ban meghalt Babilonban. Birodalma hamarosan omladozni kezdett, mivel testvérét – akivel egyébként nem volt jó viszonyban – Nagy Sándor anyja, Olümpiasz 7 évvel később megöleti. Ekkor Sándor fia, IV. Alexandrosz került trónra, akit viszont 311-ben Kasszandrosz, Sándor egyik volt hadvezére gyilkolt meg. Sándor törvénytelen gyermeke (Héraklész) következik a trónon, de 2 évvel később őt is meggyilkolták. Ekkor hadvezérei a birodalmat négy részre osztották, és bár ezek uralkodói folyamatosan harcban álltak egymással, a régi nagy birodalmat soha nem képesek újra egységessé tenni.  
Tippek a játékhoz
legalább 3-4 barakkból vegyesen termeljük a katonákat, mivel 1 barakk önmagában nagyon lassú.
ha kikapcsoljuk a „friendly fire” opciót, akkor nyugodtan lőhetünk a tömegbe katapultokkal: csak az ellenség fog sérülni.
a formációba rendezett katonák amellett, hogy könnyebben kezelhetők, bónuszt kapnak harcértékeikre.
a papokat, katapultokat, hajókat és harci szekereket nem lehet formációba rendezni.
ha egy katona harcba keveredett, akkor abból már nem lehet elrángatni, még ha passzív módba kapcsoljuk is. Ezért a hősökre nagyon figyeljünk a harcban. 
katonáinkat mindig tartsuk egy nagy kupacban. Bár kaotikusnak látszik, az emberek nem akadályozzák egymást a harcban, akármilyen nagy is a tülekedés. 
a triere hatótávolsága nagyobb, mint a katapultoké, így ütőképes – bár drága – egység a vizes pályákon. 
a zsoldosok csak aranyba kerülnek és nagyon gyorsan lehet kiképezni őket – ideálisak a lerohanós (rush) taktikákhoz.