A játék elején a Game Options menüben nem árt bekapcsolni a subtitling módot (feliratozás), amennyiben nem vagyunk otthon a régies angol szövegértésben. Nekem még így is gondot jelentet helyenként, hogy megértsem miről is beszélnek az NPC-k. (Egy biztos a „Nay” nem-et jelent!)

Moravia, Krisztus után 1145

Prága:
Christof hősiesen küzd a csatában a barbár hordák ellen, de súlyosan megsebesül és a közeli Prágába szállítják, ahol a szépséges Anekza nővér gondjaira bízzák. (A bevezető animáció igencsak hajaz Brem Stroker Drakulájának kezdetére!)
Christofnak egy irásban Sir Cutherbret beszámol a fejleményekről. Avagy, hogy a sereg tovább vonult nélküle keletre és majd később visszatérnek érte. Addig is ahogy felépül segítse kardjával Géza püspököt.
Nem is kell sokáig várnunk a küldetésekre, mert Anekza nővér beszámol arrol, hogy a város ezüstbányáiba szörnyek ütötték fel a fejüket. Így meg is kapjuk legelső küldetésünket.
1. Bánya kitakarítása
Mielött ellátogatnánk az ezüstbányába (az Egyetem mellett, a Keleti kapun keresztűl közelíthetjük meg) nézzünk szét Prága városában. A fogadóba betérve a kocsmáros megvendégel minket egy gyógyító itallal.
A kovácstol a fegyverek mellett információhoz juthatunk a cigányasszony hollétéről (a Judith hidon áthaladva, jobbra az Aranyösvény nevű utcában), aki jótanáccsal lát el minket a szörnyekkel való küzdelemben (fejlevágás) és akitől varázstekercseket és egyéb mágikus dolgokat vásárolhatunk. (Többek között itt tudjuk meg azt is, hogy Ádám első felesége nem is Éva volt, hanem Lillyt.)
A bánya kitakarítása, amolyan tutorial jellegű küldetés, nem hinném, hogy bárkinek is gondot okozna.
A vizesárkon úgy kelhetünk át, hogy meghúzzuk a szivattyú karját (értelemszerűen).
A főgonosz levágása után térjünk vissza a St. Thomas katedrálisba Gézához.
2. Visszatérni a St. Thomas templomba
3. A fogadóban látogassuk meg Anekzát, ahol átadhatjuk neki a bányában talált medált, mint szerelmünk zálogát.
4. Prága utcáinak megvédése
Géza püspök nem nézi jó szemmel vonzalmunkat kedvenc apácája iránt, de azért ne hanyagoljuk el küldetésünket és az éj leszáltával takarítsuk ki Prága utcáiról a gonosz teremtményeket.
A fogadóba visszatérve módunkban áll Anekza életének megmentése is, ami csak tovább mélyíti kapcsolatunkat a szépséges apácával.
Jótékony tevékenységünk Prága utcáin nem csak a lakosok jóindulatát keltik fel irántunk, hanem a gonosz erők figyelmét is. A vámpírok között háború dúl és szükségük van a jó erőben lévő harcosok utánpótlására. Ecaterina, a Brujah klán vezetője szemet vet Christof-ra, akinek harci képességeit jól tudná kamatoztatni a saját oldalán. Így az éjszaka során rátámad a beteljesületlen szerelemtöl letörten és részegen vánszorgó Christof-ra és csókjával vámpirrá változtatja.
(Brujah: Common, Celerity, Potence, Awe)
A magához térő Christof elkeseredik átalakulásától, de Anekza iránti szerelme és a vágy, hogy mégegyszer láthassa erőt ad neki, hogy tovább élhessen, még akkor is ha halott.
A hozzánk csatlakozó Wilhelm szintén megerősíti őt ebben és megigéri neki, hogy az  Ecaterina által adott küldetés teljesítése után meglátogathatja Anekzát. Továbbá elmondja azt is, hogy az emberséget még a másvilágon is meg lehet őrizni, hiszen nem feltétlenül kell gonosznak lennie annak, aki távozott az élők sorábol: minden teremtményt az Úr teremtett, így a vámpírokat is…
Wilhelm (Brujah) megtanít arra is, hogy hogyan kell úgy vért szívni az áldozatainkból, hogy azokat ne pusztítsuk el és ne is emlékezzenek rá. (A várörség közelében ne szívogassuk a járókelők vérét, mert azok ebben az esetben ránktámadnak, ami könnyen a Humanity szintünk zuhanásához vezethet – az ártatlanok vérének ontása 5 pontot vesz el/fő)
1. A NOD töredékének felkutatása
A Judith hídon áthaladva balra találjuk az apátságot. Nem a szerzetesek lemészárlása a célunk (akik azért jól jönnek, ha fogytán van a vérünk), hanem az apátság alatt meghúzódó Cappadocian klánnal kell megküzdenünk.
Nem árt ha elötte a boszorkánynál veszünk néhány Walk the Abyss és Awaken scroll-t tekercset, de ha nem az se gond találunk belőle ugyis éppen eleget.
Az ajtók nyitásánál figyeljünk a karokra és a kapcsolókra és nem lesz semmi gond a továbbhaladással.
A második szint végén a csontvázfejekkel kirakott ajtóval szemben, az oltár alján van egy titkos rekesz, amit ha kinyitunk nemcsak dugipénzre bukkanunk, de egy rejtekajtót is aktiválunk a lejárat (csontvázfejes ajtó) bal oldalán.
Itt találhatjuk meg egy öreg Tzimisce lábszárcsontját (Femur of an Elder Tzimisce: 20 blashing damage, extra damage to vampires), aminek jó hasznát vehetjük a későbbiekben, amennyiben egy Spirit’s Touch-al tüzetesen szemügyre vesszük.
A harmadik szinten megtaláljuk Mercurio ajtaját, de csak akkor tudjuk kinyitni, ha tovább megyünk és felvesszük Lamina koponyáját (Skul of Lamina).
Itt találhatjuk meg Garinol jegyzeteit, amiből megtudhatjuk, hogy hogyan tört a tanítvány, Mercurio – akit nem érdekelt a vámpírok ősi szövetsége -mesterére, Garinolra és hogyan állt a sötét erők oldalára.
Mercurio elpusztítása nem fog könnyen menni, mert mestere a halál varázslatainak. Fogjuk közre és folyamatos gyógyítás és ujraélesztés kiséretében vágjuk miszlikbe embereinkkel.
Ha végeztünk vele a szobájában lévő ládából egy kis ügyeskedéssel előhalászhatunk egy értékes Unholly Lether armort. (max. 60 Humanity, 15 lethal, 20 faith, +10 rezisztencia: fire, elektr.)
Sajnos a NOD töredékéből Christof nem tudhat meg semmit arról, hogy hogyan térhetne vissza a vámpír létből az élők közé, így az az érzése támad hogy a vámpírok csak kihasználják őt céljaik elérésére.
Az apátságból kiérve Wilhelm figyelmeztet a napfény veszélyeire és visszavisz a szálláshelyünkre, kriptánkba valamint teljesíti igéretét és segít, hogy elbúcsúzhassunk Anekzatól.
Az egyetemen beszéljünk Ecaterinával (uj disciplina: Protean), akitől ujabb küldetést kapunk.
2. A Gólem elpusztítása
Az északi negyedbe érve (Northern Quater) a friss vérnyomok jelzik a Gólem pusztítását. Mendeltől megtudjuk, hogy egy kőtábla van a Gólembe ágyazva, ezt a kőtáblát kell visszavinnünk Mendelnek, majd Garinolnak.
Ha visszatérünk Garinol-hoz, előző küldetésünk színhelyére (Petrin Hill Monastery) csatlakozik hozzánk Serena (Cappadocian: Auspex, Fortitude, Mortis) is hálából, amiért  végetvetettünk Mercurio bűbájainak.

Rest in Heaven:
Christof-ot szörnyű rémálmok gyötrik Anekza miatt és amikor beszél Ecaterinával megtudja, hogy álmai nem is alaptalanok. Anekza elindult Christof felkutatására.
3. A relikvia felkutatása
Prince Brandl új küldetést ad, aminek segítségével talán még Anekza felkutatására is mód van.
A Katakombákba kell leereszkednünk, aminek bejáratát az északi negyed temetőjének végében találljuk meg. Azonban a bejutás nem zökkenőmentes. A katakomba örzője Josef, megunta hogy mindíg csak adjon és adjon, de ez alkalommal egy kupa vért kér, ráadásul az ősök véréből. Menjunk el Ecaterinához az egyetemre, aki a saját véréből ad a mohó Josefnek, aki ezért cserébe beenged a katakombákba, de már felelőséget nem hajlandó vállalni a testi épségünkért.
Mielőtt belépnénk a kriptába szerelkezzünk fel Heightened Sense és egyéb scrollokkal a cigányasszonynál. Már csak azért is érdemes elmenni a boszorkányhoz, mert ott egy levél vár minket Anekzatól. Továbbá a boszorkánytól megtudhatjuk, hogy a lélek nem vész el teljesen a „vér ceremónia” után (beavatás), és így van remény arra is hogy ujra élő legyen, az aki már a másik oldalon jár. A Cainites-ok tudják a titkot és így talán Christof is rájöhet.
Josef csatornáinak a végén, miután végeztünk az Evil Axe-szal felfegyverkezett (minden vágással megnöveli a frenzy értéket) Caddapodian főnökkel, találkozunk Ilig-gel, aki egy titokzatos labirintus örzője.
(Ilig nem éppen a megszokott vámpírkülsővel van megáldva, hanem olyan mintha a régi fekete-fehér vámpirfilmről lépet volna le és ennek megfelelően homályos rébuszokban is beszél.)
„Kövessük Káin útját és kijutunk a labirintusból.”
A labirintus:
Piros könnyező arc
Sárga vár
Zöld fejek
Kék hullámok
Narancs színű motívumok

Káin és a Cainites-ok története röviden:
A kezdetekben csak Káin volt, aki hidegvérrel feláldozta testvérét.
Káin számkivetet lett és örökös vérszomjra kárhoztatott.
Káin a vámpírok őse, a legfőbb Úr a vámpírok között.

NOD földjén élt magányosan és szenvedett.
Azonban bánatát és bűneit feledve visszatért a való világba, az élők közé, ahol elpusztított testvérének fiai és azok utódai uralkodtak.

De egyedül volt és ekkor egy másik hatalmas bűnt is elkövetett: három gyermeket nemzett és azok további utódokat, akik uralkodtak a nép felett.
De Káin véget vetett a bűnnek és megparancsolta, hogy ne szaporodjanak tovább.
A város pedig ahol éltek hamarosan egy hatalmas birodalom központjává vált.

Az Özönvíz elmosta a városokat és elpusztított mindent.
És akkor Káin elhagyta az övéit a könyörgések ellenére, mert tudta, hogy az Özönvíz az ő büntetése azért, mert visszatért az élők közé és áthágta a törvényeket.

Rettenetes háború vette kezdetét az ősök és az utódaik között.
A gyermekek lemészárolták a szülőiket.
A lázadó utódok új várost építettek és 13 részre osztották.
Gyönyörű város volt, amelynek lakói Istenként tisztelték őket.
Megteremtették a saját utódaikat, a negyedik generációt, de féltek az újabb harcoktól ezért megtiltották neki, hogy további utódokat nemzenek.
A város olyan hatalmas volt, mint Káiné.
De ahogyan minden élő, lassan haldokolni kezdett.
A városuk pusztult és erejüket veszítve a hatalmuk véget ért.
Ahogy  megszünt az irántuk táplált tisztelet mindenki szabadon kezdte létrehozni saját ivadékait. És hamarosan Kainsarjak nyüzsögtek mindenfelé és ők uralkodtak szerte a Föld kerekén.

A relikvia megszerzése után térjünk vissza a várba, a herceghez.
(Új varázslatok: Fortitude – Christof, Obfuscate – Wilhelm)

4. Invade Tremere Chantry
Továbbra sem jutottunk közelebb Anekzahoz, de a herceg ebben a küldetésben lehetőséget nyujt, hogy kiszabadítsuk őt a Tremere klán fogságából, a többi fogollyal egyetemben.
A Tremere Klán búvóhelye a Golden Lane végén, Ardan’s Chantry-jában található. A belső szobában, a függöny mögött lejuthatunk hozzájuk.
Itt már jó lesz felkötni a gatyánkat, mert komolyabb ellenfelekkel kell megküzdenünk.
(Ne hanyagoljuk el a vérszívást: Awe varázslat után Feed!, ez a leghatásosabb módja a vérzsintünk emelésének)

Az első szinten találjuk:
Ivory Bow:
40 aggravated damage, 75 speed; nagyon praktikus fegyver csak majdnem annyira veszélyes a csapatársainkra nézve is a nem megfelelő kezekben, mint az ellenfélre! – magas dexterity szükséges.

A második szinten találjuk:
Book – Thaumaturgy – Blood Magic:
Annak adjuk akivel a legtöbbet és a legtöbb vért igénylő varázslatokat fogjuk használni (pl.: Serena)
Ardan’s Manifest:
A rabokat Orsi Grófhoz szállították, a Varázslók Házába (The Haus de Hexe), Bécsbe (Viena).
Sire’s Index Finger:
Az egyik kezünkbe szorongatva a harcok során a Frenzy 50%-al csökken.

A harmadik szint elején kiszabadíthatjuk Eriket a fogságból, aki cserébe csatlakozik a csapatunkhoz (legalábbis addig, amíg be nem teljesíti bosszúját). (Gangrel: Animalism, Fortitude, Protean – Elder, Gen: 7)
Ardentől, a Temere klán vezetőjétől megtudjuk, hogy Anekzát a Tzimisce klánhoz küldte. Az egyetlen olyan klánhoz, akik nem használják fel a rabokat a további gyarapodásuk érdekében, hanem egyszerűen megölik őket. De Anekza innen is visszatér. A hite olyan erős, hogy az előtt még a legelvetemültebb vámpírok is fejet hajtanak és tisztelettel tölti el őket.
Arden is megindultan és csodálattal beszél Anekzáról, de egyben azt is közli, hogy három nappal ezelőtt Anekza ’csatlakozott’ ahhoz a karavánhoz, amelyikkel Orsinak küldte legutóbb a rabszolgákat.
Arden nem volt tisztában vele, hogy az életbiztosításáról mondott le ezzel és rövid úton elpatkol a segítségeddel.
(Új disciplinák: Auspex – Christof, Lure of Flames – Serena)

Térjünk vissza az egyetemre és győzzük meg Ecaterinát arról, hogy nekünk feltétlenül el kell mennünk Bécsbe. Ecaterina nem szivesen enged el minket, a küszöbbön álló háború miatt, azonban a végén megiscsak beadja a derekát. Meggyőződhetünk csapattagjaink hűségéről is akik minden ellenvetés ellenére is követnek téged.

Bécs:
Ahogy megérkezünk Bécs városába jobbra tőlünk találjuk az új szálláshelyünket (Desecrated Church). Egy karral felnyithatjuk a padlóajtót és ott mindent megtalálhatunk, amire csak egy vámpírnak szüksége lehet a nappali órákban.
Először is nézzünk szét Bécsben, hogy a későbbiekben képben legyünk.
A külső városfal keleti részén (Eastern Ringstate) találjuk az ivót (Green Frog), ahol egyböl három csinos vámpírhölgyre bukkanunk, akik meginvitálnak Orsi bulijára. A meghívás jól jön úgyis éppen Orsival szeretnénk néhány keresetlen szót váltani.
Siessünk át a Western Ringstate-re, Orsi grófhoz. A szalonba beérve meglehetősen kevés vendéggel találkozunk, de ennek magyarázatát csakhamar megleljük Orsi kamrájában.
Orsi meglehetősen egyedien értelmezi a vámpírok ősi szövetségét és törvényeit. Mindenben csak azt keresi, hogy ő mennyit nyerhet rajta. Így csakhamar nekünk is tesz egy ajánlatot: pusztítsd el Luthert, aki papból lett vámpírrá és cserébe megkapod az általad keresett foglyokat.
Az ajánlatot nem tudod visszautasítani, hiszen ha megölöd sohasem tudod meg, mi történt Anekzaval.
1. Pusztítsd el Luthert
Lutherhez azonban nem könnyű eljutnod. Először is meg kell találnod az óratorony titkos bejáratát. Mielőtt ezt megtennéd fegyverkezz fel a kovácsnál és pakold meg magad a legszükségesebb scrollokkal és rengeteg vérrel a varázstárgyak boltjánál (Eastern Ringstate – Order of the Hermes), mert a későbbiekben nem lesz lehetőséged visszatérned ide (Az óratoronyban és a várbörtönben nem tudod használni a Walk the Abyss tekercseket!).
Az óratoronyba a következőképpen juthatsz be. Az Inner Standard-on belül van egy ajtó, amelyen keresztül bejuthatsz a belső házba (Inner Hause). A ház legfelső emeletén kijuthatsz a balkonra (Window), ahonnan a háztetőkön mászkálva ’egyenesen’ eljuthatsz az óratorony bejáratához (Secret Entrance of Stephandsom).
Sajnos itt meg kell várnunk a hajnalt, mert csak ekkor juthatunk tovább.
Igyekezzünk az árnyékban haladni, mert a napfény könnyedén végezhet velünk. Ennek legpraktikusabb módja, ha a szabadba érve (napsütötte helyeken) külön-külön irányítjuk embereinket. (A karakterek arcképe alatti sáv jobb oldalán található egy zöld jelzés, ha ezt kikapcsoljuk, az adott csapattak nem követi a többieket. A regroup gombra kattintva automatikusan ismét csapatba rendeződnek.)
Vigyázzunk hogy a fényben járókat, Ghoulokat ne üldözzék a fénybe a társaink. Ilyenkor az üldözőből könnyen lehet üldözött, valamint hamu.

Ha már bejutottunk a Stephandsom belsejébe, a tükrös szobákba egy kapu állja az utunkat: a kettes és az ötös kapcsoló benyomásával nyithatjuk ki.

A későbbiekben szellemek kerülhetnek az utunkba őket az aggravated sérüléseket okozó támadásokkal iktathatjuk ki a legkönnyebben. (karmokkal és fogakkal többre megyünk ellenük, mint a pengékkel)

Luther-hez jutva különös dolgokat tudunk meg tőle. Már-már szánalom ébred Christof-ban iránta és megkimélné az életét. De mert Luther maga is kívánja a halált, amely véget vetne a szenvedéseinek („salvation at last”) Christof mégiscsak elpusztítja. Kinyitja a padlástetőt, engedve hogy a nap fénye lángra lobbantsa Luther testét.
Már épp kifelé tartasz a Stephandsonból, amikor Orsi áll az utadba, testőrei kiséretében.
Orsi a gróf még véletlenül sem tartja meg az adott igéretét és börtönbe vet társaiddal egyetemben. Ez alkalommal már nem csak Anekza sorsa miatt aggódhatsz, hanem a sajátodért is. Még szerencse hogy Seneca tudója a Vigor Mortis varázslatnak, amelynek segítségével kinyitja a zárka ajtaját.
(Új disciplina: Obfuscate – Christof, Dominate – Wilhelm, Celerity – Erik)

2. Escape the Teutonic Knight Base
Nem árt, ha megnöveled a dexterity-det, hogy minnél pontosabbak legyenek a csapásaid, valamint a Theft of Vitae varázslat elsajátítása sem árt, ha eddig még nem sajátítottuk volna el.
A robosztus Teutonic Knight-okkal könnyedén végezhetünk, ha távolrol kiszívjuk a vérüket és egy jól irányzott mozdulattal elvállasztjuk a fejuket a testüktől.

Ha egyes csapattagjaink fogytán vannak a vérnek szívjanak azokbol a karakterekből, akik bővelkednek benne (aki rendszeresen használja a Theft of Vitae varázslatot, de vigyázzunk rá hogy az illetőnél mindíg maradjon annyi, amennyivel a későbbiekben még lopkodhatja az ellenfelek vérét).

Mivel ezen a helyen sem nyithatunk meg Town Portal-t (Walk the Abyss) siessünk kifelé, minthogy sorban megküzdünk mindenkivel (pláne ha túlságosan legyengültünk a küzdelem közben). Később még visszajöhetünk a kincsekért.

Ezen a helyen van módunk egy ’mellékküldetés’ teljesítésére. A megtalált Temere Amuletet vigyük vissza Orvus-hoz, a varázstárgyak  boltjába (Eastern Ringstate – Order of the Hermes).

A második szintjen találjuk meg Ainkurn kardját, amely a későbbiekben az egész játék folyamán a leghasznosabb fegyverünk lehet.
Ainkurn Sword:
30 aggravated damage, 85 speed, kétkezes fegyver; +10 Dexterity (accuracy: 10), Drain Blood: vérszívás!

Egy külön szobában megtaláljuk Prága városának makettjét és tervrajzát, ebből nyilvánvalóvá válik számodra, hogy a Tamitzik támadásra készülnek. Wilhelm figyelmeztet, hogy ezt feltétlenül mond el Ecaterinának.

Orvus-hoz visszatérve ujabb feladatot kapunk:
3. Retrive the Journal of Etrius
Ez a küldetés a varázslók házába vezet minket, aminek Christof külön is örül, hiszen feltehetően itt találhatja meg szerelmét, Anekzát.
A varázslók házában (Haus the Hexe – Southern Ringstate) ujabb feladat vár. A központi ajtót csak úgy nyithatod ki, ha összeszeded a különböző szobákbol a mozaikdarabkákat.

Első ajtó:
Temere Gargoyle Lair
Ezek a szárnyas lények rendkívüli ellenszenvet ébresztenek Erikben. Egypár szellem megidézésével és folyamatos vérszívással (Theft of Vitae) nem jelenthetnek gondot a számunkra.

Második ajtó:
Temere Laboratory
Nem árt, ha van tűz és elektromosság elleni rezisztenciánk.
Itt már páncélingek és nehézvértezetek várnak a ládákban minket (érdemes próbálkozni)

Harmadik ajtó:
Az alsó szinten, a vége felé egy bemélyedésben találunk egy ládát, ami kizárólag extra cuccokat dob ki magábol (az Unholly Platemail a legértékesebb, amit azonban alacsony Humanity szükséglete miatt nem használhatsz: nem kell elkeseresdni az Unholly-s cuccoknak leginkább csak akkor vesszük hasznát, ha Faith-el támadó emberekkel küzdünk: tehát multiplayer módban).

A mozaikdarabkák beillesztésével szabaddá válik az út Etrius szobájába.
Etrius nem igazán örül a látogatásunknak („When the cats away, the rats come out to play.”), mint ahogy Erik sem birja magában tartani az ellene táplált gyűlöletét. Vesztére. Erik a Temere klán fogságában már majdnem átalakult Gargoyle-á. Etrius befejezi az átalakítását és ellenünk fordítja szövetségesünket.
Kénytelenek vagyunk levágni a Gargoyle-á változott Eriket. (Felszerelése szétszóródva megtalálható a szobában)

Etrius jól szórakozik azon, hogy hogyan bántunk el egykori szövetségesünkkel valamint közli, hogy fogalma sincs arrol, hogy milyen rabokról faggatjuk. Az általunk keresett rabszállítmány sohasem érkezett meg Bécsbe. Már az út elején rátámadtak a karavánra a Tzimisce-k és elrabolták.
De ennek már nincsen jelentősége, hiszen úgy is háboru dúl az alávaló Tzimisce-k ellen.
Nincs mit tenni összeakasztjuk a bajuszunkat a nem éppen együttműködő Etrius-szal, aki amikor megérzi, hogy nem jó emberrel (vámpírral) húzott ujjat, a szó szoros értelmében elszelel.
(Új disciplina: Hands of Destruction – Serena)
Christof teljesen kétségbe esik. Hát hiába tett meg ilyen hosszú utat, hiába küzdött Bécs városában a különböző klánokkal. Csak eszköz volt a Vámpír vezetők kezében és közben Anekza mégcsak el sem jutott Bécs városába.

Prague:
Nincs más hátra minthogy viszatérjünk Prágába.
Prága romokban hever. A háború ide is elért. (Egy játékban megtörténhet mindaz, ami a valóságban csak elvétve történik meg. Hrabal mondta az egyik regényében, hogy amíg Európa városai azon fáradoztak, hogy eltüntessék a Második Világháború romjait, addig Prága az egyetlen épületét, amely megsérült a háború alatt, féltő gondal őrzi eredeti állapotában, mintegy bizonyítékát annak, hogy a város felett sem vonult át a háború nyomtalanul.)
Beszéljünk Ecaterinával. Megtudhatjuk tőle, ami amúgy is nyilvánvaló: Prágában áll a bál. Rudolf herceg halott. Az emberek nem bírták tovább elviselni a nyomorúságukat és az állandó rettegést és fellázadtak uraik ellen. A vámpírok nincsenek többé biztonságban, még Vysegrád, a Tzimisce-k erőde sem tartja sokáig magát. (Persze ezt senki sem bánja).
De Christof utolsó reménye, hogy viszont láthassa szeretett Anekzátját Visegrád várában van. Hiába próbálja Ecaterina visszatartani, felhívva figyelmét a veszélyekre. Christof hajlíthatatlan.
1. Infiltrate Vysegrad Castle.
A Visegrádi kastélyba nem jelent problémát beszivárogni és az elsajátított varázslatokkal, ha nem is könnyedén, de végezhetünk az utunkba akadó ellenséggel.
Nem árt ha az embereink fel vannak szerelve ekkorra már különféle varázsgyűrűkkel. (Serenity ring/ amulet – csökkenti a frenzy értéket, Discipline ring/ amulet/ braclet – kevesebb vérbe kerülnek a varázslatok, Blood ring/ neklace/ braclet – növeli a blood pool értékét.)
Vukodlakhoz eljutva rálelünk Anekzára, azonban ez már nem az az Anekza akibe beleszerettünk. Vukodlak megfertőzte a gonoszságával és áldozatként akarja felhasználni. Christofot marcangolja a bűntudat, úgy érzi ő tehet arról, hogy Anekza így megváltozott. Megpróbálja megmenteni Anekzát a lány minden tiltakozása ellenére, de ekkor az egyik oszlop kimozdul a helyéből és…

London 1999

East London:
Hosszú álmából ébred fel Christof és a környezet ahol találja magát teljesen idegen számára.
További kellemetlen meglepetés, hogy semmi sincsen nála, amit a középkorban összeszedett. A földön ugyan szerteszéjjel megtalálja a varázstárgyakat és a mágikus erővel rendelkező fegyvereket, de ezen kívül semmi mást.
Remélhetőleg Christofnál volt Anakruin kardja vagy valamilyen értékesebb kard, mert fegyvertelenül elég nehéz lesz szembeszálni a lőfegyverekkel és szenteltvizekkel felfegyverkezet Leopold intézeti alkalmazottakkal (Member of Society of Leopold), akik közül sokan még a vérszívásra is immunisak.
Azok akik a középkorban a későbbiekre gyüjtögették a pénzüket szintén hoppon maradtak, hiszen Christofnál egy lyukas garas sincsen.

Nincs más hátra, azoknak, akik nem képesek elviselni a nincstelenség nyomasztó érzését kénytelenek visszatölteni egy régebbi mentésüket. Remélhetően van egy olyan, amelyiken a bécsi küldetések teljesitésével már végeztek (Prágában már nincs módunk beváltani a pénzünket, egy leomlott épület elálja az utunkat a fegyverkovácshoz).
Vagy talán előbb kellett volna szólnom? Bocsika.

Hasznos tárgyak, amelyeknek a modern korban is hasznát vesszük:
Ainkurn Sword
Ivory Bow
Beserker Fang

Discipline/Serenity/Blood ring/amulet/neklace/braclet

És egyébként minden varázstárgynak, mert azokat – ha másra nem is használjuk őket – pénzre lehet váltani.

1.  Escape Society of Leopold
Első feladatunk megszökni a Society of Leopod épületéből.
Ekközben megismerhetjük a felkutatásunk történetét a számítógépek adattárából és a megtalált jegyzetekből (Allatius Journal Entry).
A legfelső szinten találkozhatsz Leopoldal, akiről kiderül hogy nem minden hátsó szándék nélkül kutatja fel és pusztítja a vámpírokat. Halhatatlanságra vágyik, a vámpírok vérét issza, hogy meghosszabítsa az életét.
Nem szükséges végeznünk vele, elég ha a vérrel teli tartályokat összetörjük.
Ezen a szinten találunk egy újabb speciális fegyvert:
Argent Baton:
20 (bashing), speed 99, egy kezes, Extra damage to Lupines
Amint kiérünk London utcáira a kor szellemének megfelelően megpróbálnak kifosztani minket. Jó alkalom, hogy lecseréljük szakadt gönceinket (amolyan Terminátor-osan) és jó útra tereljünk egy eltévelyedett embert.
Az utcákon barangolva (West London) betérhetünk Curio boltjába, ahol varázsszereket szerezhetünk be és ha egy kis szórakozásra vágyunk beugorhatunk a Tenebrae Club-ba. Itt szabad a vérszívás és a pultnál is felfrissíthetjük vérkészleteinket.
A Tenebrae Club-ban találkozunk a rosszarcú Pink-kel, aki felvilágosít minket arrol hogy hova is kerültünk és hogy milyen is ez az új, modern világ.
Ha igényt tartunk rá szivesen csatlakozik hozzánk, mert mint mondja unja már a banánt és egyébként is hozzád hasonlóan a Brujah klán tagja.
(Brujah – Elder, Gen 8, Celerity, Potence, Protean, Presence)

Sok új információhoz jutsz megtudod többek között azt is, hogy kicsoda és mivel foglalkozik a Giovanni klán, hogy a Camarilla hogyan próbál rendet tartani a klánok között és nem utolsó sorban megtudod azt is, hogy a Tzimisce-k New York-ba tették át a székhelyüket.
2. Find the source of the shipments
Ahhoz, hogy megszerezd az utazási engedélyt be kell jutnod a Setiták közé, akik a London keleti felében, a színház alaksorában rejtőködnek.
3. Infiltrate Setite Lair
A földalattival átjuthatunk East London-ba, de mielőtt elrohannánk a Színházba látogassunk el a világítótoronyhoz. Két okbol is. Egy: itt találhatjuk meg a szálláshelyünket (Bridge Haven, e nélkül nem tudjuk használni a Walk the Abyss varázslatot), másodsorban e mellett találjuk Otto, a fegyverkereskedő furgonját (Otto’s van).
Ha felfegyverkeztünk látogassunk el a színházba (Theatre Brothel). Itt felvehetjük a csapatunkba Lily-t, aki már régóta senyved a Seták fogságában.
(Torreador: Gen 9, Auspex, Celerity, Presence)
Lily-től megtudjuk, hogy a Setiták főnökéhez az alaksorban található rejtekajtón keresztül juthatunk el.
Átverekedve magunkat a Setiták templomán eljuthatunk Lucretiához, akivel akad egy kis problémánk. Nem tudjuk elpusztítani, mert nincs szíve. A szívét a Londoni toronyban örzik hét lakat alatt.
(Új disciplinák: Dominate – Christof, Dominate – Lily)
4. Find Lucretia’s Heart
Hatoljunk be a toronyba (Tower of London, Bridge Haven mögött található) és verekedjük át magunkat a pókok és szellemek hadán a legfelső szintre, ahol felmarkolhatjuk a Szetita papnő szívét.
(Új disciplina: Fortitude – Pink)
(A pókhálókban található gumókat lőjjük szét távolról, amennyiben ezt nem tesszük meg a közelükbe érve a fészekből apró pókok támadhatnak ránk, nem kis kellemetlenséget okozva.)
(Érdemes külön figyelmet szentelni a torony látványvilágára és az ezzel teremtett hangulatára. A szélcibálta függönyök és a háttérből beszűrődő villámok fénye egyszerre lenyűgöző és félelmetes hatást váltanak ki a játékosból.)
5. Return to Lucretia
Térjünk vissza a Setiták templomába, ahol a szívért cserébe Lucretia szabadon bocsátja Lily-t és felenged a hajóra, amellyiken fegyvereket és drogokat csempésznek az új világba és amellyen eljuthtunk New York-ba.
Miután átadtuk a szívet Lucretia hálából ránktámad (jótett helyébe jót várj). Öljük meg a kígyóvá változott papnőt és a segédjét, majd pusztítsuk el a szívet is.
(Új disciplina: Serpentis – Christof)
6. Board the St. Magdalena
Keressük meg a kikötőben ácsorgó St. Magdalenát és szálljunk fel a fedélzetére.
A raktártérben éppen az Interpol ügynökei hadakoznak a Nosferatou klán egy-két tagjával. Közreműködésünk segítségével az egyik ügynök még el tudja mondani nekünk a bűnszövetkezetről megszerzett információit és megkér, hogy New York-ban adjuk át ezeket az FBI-nak.

New York:

A hajón elszállítja kis csapatunkat Amerikába (Christof nem igen sokat tud az új világról, hiszen még a felfedezéséről is lemaradt. A csapat tagjai pedig nemigen erölködnek, hogy elmagyarázni neki, akinek a világ legnyugatibb csücske Irországban van.)
New York utcáin egyből belebotlunk Georgba, az FBI ügynökbe, akinek átadhatjuk az Interpoltól beszerzett információkat.
1. Get the Warehouse Access Codes
Továbbá itt futhatunk össze Samuel-lel a segítőkész Nosferatou-val, aki ugyan nem tudja a raktárépület belépési kódját, de ismer egy hackert, Dev/Null-t, akinek segítségével megszerezhetjük a kódot. És ha már így összebarátkoztunk Samuellel, ne habozzunk felvenni a kompániánkba.
(Nosferatou: Gen 10, Animalism, Obfuscate, Potence)
Dev/Null szállására (Dev/Null Apartment) egy sikátor tűzlépcsőjén juthatunk fel. Ez lesz a későbbiekben a mi szálláshelyünk is.
Ahhoz, hogy Dev/Null fel tudja törni a kódokat le kell ereszkednünk a csatornába.
2. Attach Transponder Uplink
Amennyiben nem vagyunk megelégedve a felszerelésünkkel a helyi fegyverboltban vásároljunk be, valamint New York belvárosába átfurikázva keressük meg a varázsszerek boltját.
A csatornarendszerben (Sewer-en keresztül juthatunk le, Dev/Null Apartmen-jétől nem messze) talán egyetlen hely van ahol elakadhatunk. A kettes szinten a metróalagútba való bejutást megnehezítik a sérült elektromos vezetékek. Zárjuk el az ’irányítóteremben’ az egyes szelepet (Circuit Value #1) ez megszünteti az áramot abban a vezetékben, amelyik a szobából kijutva egyböl a szemünk elött van (még akkor is hogyha továbbra is láthatjuk az elektromos kisüléseket). Erre menjünk tovább amíg meg nem találjuk a hármas szelepet (Circuit Value #3), ezt szintén zárjuk el. Ha minden jól ment az egész rendszert sikerült áramtalanítanunk (Power Disable). Így már szabad az út a metróalagútba.
A csatornarendszer végén rábukkanunk a Nosferatou klán vezetőjére. (Underprince). Ragaszkodik hozzá, hogy átadjuk neki Samuelt, aminek Pink igencsak örülne. De mert mi loyálisak vagyunk mindegyik csapattársunkhoz inkább fegyverrel szerzünk érvényt akaratunknak, minthogy hóhérkézre juttassuk eddigi segítőnket.
(Új disciplina: Fortitude – Samuel)
A kijárat előtt a falon megtaláljuk az FBI keresett vonalát (FBI CC Line #204), aminek segítségével Dev/Null megadja a raktárház belépési kódját.
3. Use Access Codes to Enter Warehouse
A kódok segítségével könnyedén bejuthatunk a Giovanni-k raktárába. Itt azonban a Giovannikban komoly ellenfelekre akadunk. Nem általlanak nehézfegyverekkel és szellemek segítségével támadni ránk.
Az egyik szobában rábukkanhatunk a sérült George-ra, aki nem kis logikával rájön hogy nem közönséges bűnözőkkel áll szemben és így azt is kiókumulálja, hogy mi sem az Interpol ügynökei vagyunk. Nem áll módunkban elmagyarázni neki, hogy mi zajlik a háttérben így magára hagyjuk, hogy telsítsük küldetésünket és leszámoljunk a Giovanni klánnal.
A raktár kipucolása után elérünk Allesandro Giovanni-hoz a klán vezetőjével, aki az életéért cserébe szívesen megosztaná velünk az információit Orsi-ról, ha időnek elötte Pink rá nem támadna és darabokra nem tépné.
Értetlenül állunk a fejlemények előtt, akkor azonban megjelenik régi harcostársunk Wilhelm, aki magyarázattal szolgál mindenre.
Elmodja, hogy Pink valójában nem is Brujah, hanem Vukudlaknak dolgozik, mire Pink azzal áll elő, hogy már Wilhelm sem igazi Brujah, hanem Sabbat. Ismét csak értetlenül állunk a dolgok elött, de mert Wilhelm meggyőzőbben érvel inkább neki hiszünk, mint Pinknek, aki gyorsan fel is szívódik.
Wilhelm röviden ismereti, hogy hogyan is változtak meg a vámpír klánok régi szövetségei az alatt az idő alatt a 800 év alatt, amíg Christof lét és nemlét között lebegett. És hogy milyen veszély fenyegeti nemcsak a vámpírokat, de az egész világot Vukulak részéről. Miután mindezt elmondja ismét beáll a csapatunkban.
(Új disciplinák: Mortis – Christof, Obfuscate -Lily)
A szobában Al aztala mögött találhatjuk Conrád karját, amely hatékony fegyvernek bizonyul, miután közelebről is szemügyre vesszük.
Hand of Conrad:
30 aggravated damage, speed 89, egy kezes, Effect: Potence (3)

4. Enter Orsi’s Penthouse
Taxizzunk New York belvárosába és menjünk el a szállodába. (Lobby of Barclay South). Itt összefuthatunk Freddel, aki Orsi egyik vendégének tart minket és elmondja, hogy jobb lesz sietnünk, amennyiben nem akarunk lekésni az összejövetelről.
A liftel menjünk fel a legfelső emeletre, ahol azonban már nem találunk senkit. Ha jobban szétnézünk a szobákban egy festménydarabkára bukkanunk. Lily egyből ráismer régi ismerőse, Alexandra Ruthven saját vérével festett egyik festményére.
5. Find Alexandra
Alexandrát a szálloda hátsó részében egy raktárhelyiségben találjuk meg. (Barclay South Storage Room, a varázstárgyak boltjával szemben). Alexandra éppen egy festményen dolgozik, amelyet Orsi rendelt meg tőle. Lilyt meglátva nagyon megörül nekünk (pláne Lilynek, akivel szívesen elmenekülne Orsi elől, ha ez módjában állna) és odaadja a festményt, amivel bejuthatunk Orsi-hoz.
6. Infiltrate Orsi Factory
Mivel nincs külön engedélyünk a bejutásra csak a Démonról készült festményt meglátva engedek be minket az őrök (Orsi’s Factori, a templom melletti utca végén).
7. Find Orsi
Az utunkba akadó számtalan szörnyeteg lemészárlása után a lefelső szinten találjuk Orsi-t, aki kézségesen és fölényesen válaszol a kérdéseidre. Megtudhatjuk tőle, hogy már régóta készíti elő Vukodlak visszatérését, amely az új évezred beköszöntével fog eljönni. (Lily ellenvetésére miszerint az új évezred nem a 2000. év, hanem csak a 2001. év beköszöntével veszi kezdetét csak mérgesen legyint.) Orsi hatalom iránti sóvárgása határtalan. Olyan hatalom után sóvárog amit nem kontrolálhat még a vámpírok tanácsa, a Camarilla sem. Még Christofot is megpróbálja rábeszélni, hogy csatlakozzon az ügyéhez. De Christof szerint egy vezető semmivel sem lehet jobb 13 vezetőnél, így hajlíthatatlan. Nem vágyik olyan hatalomra, amelynek forrása a maximális puszításból és minden élet megsemmisítéséből ered.
Szó szót követ, de amikor Christof megtudja, hogy Anekza él és hogy Vukodlak az asszonyává készül tenni őt, nem tudja fékentartani indulatait és kihajítja Orsit az irodája ablakán egyenest az izzó, folyékony fémet tartalmazó medencébe. (Igazi Terminátor-os vég ez egy gonosz ellenfél számára.)
(Új disciplinák: Celerity – Samuel)
8. Destroy Vukodlak
A gyár bejáratánál ácsorgó kurtizánoktól megtudhatod, hol találod Vukodlak-ot. (Nem fontos rájuk ijesztened, mindenképpen elárulják a rejtekhelyet.)
A templom romjainak alaksorában találhatsz rá a Tzimisce-k velejéig gonosz vezetőjére. De sietned kell, hogy még éjfél előtt rátalálj.
Hiába minden, amint kilépsz a gyár kapuján elüti az éjfélt az óra és a démon kiszáll a sírjából.
A templomba már csak a maximálisan feltápolva és felfegyverkezve hatolj be. (Ainkurn sword, Hands of Conrad, Lángszórók, Riot Shield és ballonkabát vagy amit a leghatásosabnak gondolsz.)

Eljutunk Vukodlak-hoz, akinek oldalán megtaláljuk hőn szeretett Anekzánkat is. De a viszontlátás koránsem kellemes. Vukodlak elmodja, hogy Anekza volt az aki Vukodlak visszatérését a háttérből irányította, még Christofot is csak azért keltette életre, hogy egy újabb szolgálót állíthasson az ura, Vukodlak oldalára. Hiszen Christof azzal a pusztítással, amit a vámpírok sorai között végzett, Vukodlak dolgát könnyítette meg.
Christof hiszi is, meg nem is amit Vukodlak mond.
Nem tudja mitévő legyen, ha elpusztítja Vukodlakot vele együtt Anekzát is elpusztítja. Anekzát Vukodlak teremtette. Amennyiben végez Vukodlakkal, Anekza visszatér eredeti álapotába és ismét élő lesz. 800 éves élő, aki így nem több, mint por és hamu.
Ha viszont Vukodlak oldalára áll elveszíti minden emberségét és vele a szerelmet is.

Sokféleképpen alakulhat a végkifejlet:
A. Csatlakozhatunk Vukodlak-hoz,
B. Elpusztíthatjuk és megszerezhetjük Vukodlak hatalmát,
(Ez a két módszer mindenképpen – akarva vagy akaratlanul -, de Anekza Christof általi meggyilkolásához vezet.)
C. Vagy megküzdhetünk vele…
Ebben az esetben nem lesz egyszerű elpusztítani a Voivode-k mesterét. Amint észreveszi, hogy komoly veszélyt jelentünk a számára a katedrális mélyére taszít minket. A mélyből Libussa segítségével juthatunk ki. Az emlékek falánál (Wall of Memory) sokmindent megtudhatunk arról, hogy mi történt Anekzával nyolc évszázad alatt. Többek között azt is, hogy Anekza ez alatt az idő alatt sem szünt meg szeretni őt és hogy a Vukodlak elötti kijelentésével ellentétben azért támasztott fel minket, mert csakis Christofban látott a reményt, arra, hogy véget vessen Vukodlak félelemből és rettegésből nyert erejének és hatalmának.
Ha visszatérünk a katedrális nagytermébe ismét összeakadunk Vukodlakkal, aki ez alkalommal már nem játszadozik tovább velünk. Felölti eredeti alakját, amelyben a legjobban ura a Voivode erejének…

Ha végeztünk vele nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk a haldokló Anekzától. Christofnak egyetlen ötlete van arra, hogy hogyan menthetné meg kedvesét. Csókjával a saját teremtményévé teszi Anekzát, így az örök kárhozattól megmenteni nem is tudja, de boldogan ’élhetnek’ együtt tovább az idők végezetéig elátkozva.